Нийгэм
Хог хаягдлыг багасгах зурагт хуудасны болон гэрэл зургийн уралдааны бүтээлийг авч байна

Хог хаягдлыг багасгах зурагт хуудасны болон гэрэл зургийн уралдааны бүтээлийг авч байна

      Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр бууруулах, ангилан ялгах, дахин боловсруулах ач
Толгойтод байрлах Нефтийн гарамыг засварлана

Толгойтод байрлах Нефтийн гарамыг засварлана

    Сонгинохайрхан дүүргийн Толгойтод байрлах Нефтийн гарам нь эвдрэл ихтэй байгаагаас
Нийслэлийн ногоон байгууламжийн тооллого хийгдэж байна

Нийслэлийн ногоон байгууламжийн тооллого хийгдэж байна

      Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2016 оны А/109 дугаар тушаал гарч