Дулаан өгөхгүй зөвшөөрөлгүй барилгуудын жагсаалт гарчээ

Дулаан өгөхгүй зөвшөөрөлгүй барилгуудын жагсаалт гарчээ

Улаанбаатар хотын дулаан хангамж өвлийн ид ачааллын үед нийт хэрэглээг даах боломжгүй болж, дулаан